Imieniny : Bonifacego Waltera
Piątek, 5 Czerwiec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2007 - 2013)

 

W latach 2007-2013 Gmina Sosnowica składa liczne wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Duża część złożonych wniosków uzyskała dofinansowanie, część z nich już została zrealizowana i rozliczona. Kilka wniosków znalazło się na liście rezerwowej, niektóre wnioski były składana po kilka razy, a inne z różnych przyczyn nie otrzymały dofinansowania.

Wnioski były składane do programów:

  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
    Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
     

 Gmina Sosnowica przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza" z siedzibą w Lubartowie  uzyskują możliwość pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz do Lokalnej Grupy Działania "Polesie" z siedzibą w Cycowie uzyskując możliwość pozyskiwania dodatkowych środków z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich osi 4 Leader.

Lokalna Grupa Rybacka funkcjonuje na terenie 16 gmin położonych w powiatach: lubartowskim, parczewskim i ryckim. Na podstawie umowy z 4 sierpnia 2011 roku podpisanej z Ministrem Rolnictwa, LGR stała się operatorem środków Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" .

 

Wśród licznych opracowanych projektów w ramach różnych działań kilka nie otrzymało dofinansowania:

1. W kwietniu 2012 roku został złożony wniosek "Pierwszy krok w wielki świat" w ramach POKL poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej został rozpatrzony pozytywnie. Gmina odstąpiła od podpisania umowy o dofinansowanie z powodu niezadeklarowania się części rodziców z okolicznych miejscowości do przyprowadzania dzieci do punktu przedszkolnego w Nowym Orzechowie. Punkt przedszkolny miał zostać utworzony w Nowym Orzechowie.

2. W 2009 roku złożony został wniosek "Poprawa jakości infrastruktury szkolnej Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa. Z powodu wyczerpania się dostępnej alokacji projekt nie otrzymał dofinansowania i znajduje się na liście rezerwowej.

3. W ramach działania 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów złożono w 2010 roku dwa razy wniosek dotyczący operacji "Ścieżka spacerowa ulicą Grabową". Ze względu na problemy związane z wyłączeniem na okres trwałości projektu z ruchu samochodowego odcinka drogi, zrezygnowano z dalszego pozyskania dofinansowania na niniejszy cel.  Odcinek drogi, który miał zostać wyłączony z ruchu samochodowego dotyczył trasy, na którym mieszkańcy mają możliwość dojazdu do swojej nieruchomości z innej ulicy,

4. Projekt "Rękodzielnictwo w Gminie Sosnowica" złożony w 2009 roku w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich POKL 2007-2013 nie otrzymał dofinansowania /niespełnienie kryteriów horyzontalnych/.

5. Podprojekt "Poleskie pory roku - rozwój turystyki ekologicznej na obszarze gmin: Sosnowica i Zhorany" złożony w 2009 roku do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug przy dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego - znalazł się na liście rezerwowej jako wniosek rekomendowany z możliwością realizacji pod warunkiem zmian budżetu.

  

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information