Imieniny : Albina Nikodema
Niedziela, 15 Wrzesień 2019
 

Projekty partnerskie - Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej

 

Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej

 

   Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyznało dofinansowanie na realizację projektu "Włodawski Obszar Funkcjonalny - nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej" nr 22/MOF/1/2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013. Budżet projektu ogółem wynosi 912.200,00zł, w tym kwota dotacji 820.980,00zł i kwota wkładu własnego 91.220,00zł. Wkład własny Gminy Sosnowica na okres 2013 - 2015 wynosi 8.295,00zł.

Gmina Sosnowica w dniu 31 stycznia 2013 roku zawarła umowę w sprawie zasad realizacji powyższego projektu z Gminą Miejską Włodawa (jako Lider) oraz z Gminą Włodawa, Gminą Ruda - Huta, Gminną Hanna, Gminą Hańsk, Gminą Urszulin, Gminą Stary Brus, Gminą Wola Uhruska i Gminą Wyryki. Przedmiotem Projektu jest określenie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego: określenie zasięgu jego wpływu i potencjalnego kierunku rozwoju, sformułowanie kierunków rozwoju w postaci strategii rozwoju oraz przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji wynikających z diagnozy opracowanej w ramach Projektu.

Celem głównym projektu jest określenie granic i potencjalnego kierunku rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Włodawy, opracowanie strategii rozwoju obszaru, a także upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym, promocja zintegrowanego / partnerskiego podejścia do problemów obszaru. Zaplanowane cele szczegółowe do realizacji:

  1. Rozwój i wzmocnienie powiązań funkcjonalnych między miastem, a jego otoczeniem
  2. Prawidłowe wyznaczenie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego (delimitacja)
  3. Identyfikacja wspólnych celów rozwojowych
  4. Wsparcie gmin partnerskich w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020 oraz partnerskie podejście do kluczowych zagadnień dotyczących obszaru w kontekście celów tematycznych funduszy na lata 2014 - 2020
  5. Wspieranie terenu obszaru w zakresie jego atrakcyjności jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca zamieszkania i dostarczania usług,
  6. Przeciwdziałanie problemom rozwojowym ośrodka lokalnego - Włodawy, a co za tym idzie depopulacji tego obszaru oraz utraty jego funkcji gospodarczych
  7. Wsparcie we wdrażaniu założeń wynikających z KPZK dotyczących planowania na obszarach funkcjonalnych
  8. Wzmocnienie współpracy między partnerskimi JST koniecznej do realizacji wspólnych działań. 

 

http://www.wof.wlodawa.eu/

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information