Imieniny : Albina Nikodema
Niedziela, 15 Wrzesień 2019
 

Projekty partnerskie - Poprawa efektywności energetycznej - wprowadzenie systemów odnawialnej energii na terenie części Polesia Zachodniego

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej - wprowadzenie systemów odnawialnej energii na terenie części Polesia Zachodniego

 

Projekt realizowany w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na lata 2007 - 2013, Priorytetu II - Środowisko i infrastruktura Obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa środowiska naturalnego, cel.2 Zwiększenie wydajności energii i redukcji emisji w szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji.

Lederem projektu jest Powiat Włodawski, który złożył wniosek na realizację Projektu w partnerstwie z Gminą Hanna, Gmina Hańsk, Gmina Stary Brus, Gmina Wola Uhruska, Gmina Urszulin, Gmina Włodawa, Gmina Wyryki, Gmina Milanów, Gmina Podedwórze i Gmina Sosnowica. Będzie on realizowany w okresie od 20 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku. Kwota projektu opiewa na kwotę 30.309.040zł, w tym kwota 28.951.000,00 zł to kwota zaplanowanych inwestycji, w zakresie której 1.70.000,00złwydatków całkowitych przypada na Gminę Sosnowica

W projekcie zaplanowano wykorzystanie pozyskanej energii z odnawialnych źródeł energii do wspomagania podgrzewu ciepłej wody w swoich budynkach użyteczności publicznej i produkcji energii elektrycznej, jak i u indywidualnych właścicielach budynków jednorodzinnych.

 

Projekt przewiduje:

  • zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, w tym w Gminie Sosnowica - Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy, świetlice i remizy strażackie;
  • zastosowanie pomp geotermalnych do ogrzewania budynków użyteczności publicznej (Gmina Sosnowica zaplanowała w Gminnym Ośrodku Kultury)
  • zastosowanie gazu powstałego w instalacji służącej do produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych w Gminie Podedwórze;
  • zastosowanie w indywidualnych budynkach jednorodzinnych kolektorów słonecznych do podgrzania ciepłej wody użytkowej i wspomaganie centralnego ogrzewania na terenie wszystkich gmin (co najmniej 2000 kolektorów).

 

Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (efekt ekologiczny) zmniejszenie różnic gospodarczych (efekt ekologiczny - zmniejszenie kosztów pozyskiwania energii) zmniejszenie różnic społecznych.

 

Projekt planowany jest do realizacji w 2012 roku. Każdy z wójtów odpowiada za realizację projektu ze swojego zakresu na danym terenie, czyli wykonanie inwestycji na budynkach użyteczności publicznej, przygotowanie, rozliczenie tej części zadania, wybór mieszkańców, u których będą instalowane solary. Zadanie powiatu zaś będzie koordynacja projektu oraz rozliczenie z władzą wdrażającą - Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

 

Końcowe działania podejmowane w poszczególnych gminach mogą jeszcze ulec zmianie.

Instalacja kolektorów słonecznych na poszczególnych budynkach składać się będzie z zespołu kolektorów słonecznych o powierzchni dopasowanej do zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową, zespołu sterowniczo - pompowego, zespołu zasobników (podgrzewaczy) do magazynowania ciepłej wody i zespołu wymienników, a w niektórych domach jednorodzinnych dodatkowej instalacji umożliwiającej łączenie z centralnym ogrzewaniem.

 

W maju 2011 roku Starostwo Powiatowe we Włodawie jako Lider przesłał informację, że Zespół ds. Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - Władza Wdrażająca Programy Europejskie nie zatwierdziły propozycji zmian wniesionych przez Gminy - partnerów projektu. Wobec powyższego, Powiat Włodawski jako Lider nie jest w stanie przygotować ostatecznej wersji projektu, która spełni wszystkie kryteria i uzyska dofinansowanie. 

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information