Imieniny : Bernarda Samuela
Wtorek, 20 Sierpień 2019
 

Projekty partnerskie - Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu Parczewskiego poprzez zakup odpowiedniego sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

  

 

Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu parczewskiego poprzez zakup odpowiedniego sprzętu

dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Kategoria III. Bezpieczeństwo ekologiczne. Umowa o dofinansowanie Nr 02/UDA-RPLU.06.01.00-039/09-00-0105 z dnia 26 lutego 2010 roku.

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Milanów współdziałająca z partnerami: Gminą Jabłoń, Gminą Podedwórze, Gminą Siemień, Gminą Sosnowica i Gminą Parczew.

Projekt opiewa na kwotę 2.901.960,00zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2.466.666,00zł co stanowi 85%. Na Gminę Sosnowica przypada kwota 758.660,00zł, w tym kwota 113.799,00zł jako wkład własny. W ramach projektu Gmina Sosnowica ma zaplanowany zakup samochodu lekkiego i średniego.

W wyniku współdziałania Gminy Sosnowica z innymi jednostkami samorządowymi w ramach projektu, gmina uzyska poprawę stanu, zachowania bioróżnorodności oraz zapobiegania degradacji środowiska naturalnego, poprawienie skuteczności działań ratowniczych, ograniczenie powierzchni powstałych pożarów obszarów leśnych, zmniejszenie emisji gazów pożarowych do atmosfery, skrócenie substancji toksycznych na zagrożone środowisko naturalne.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym kwota całkowita projektu wyniosła 2.678.268,00zł, w tym dofinansowanie w kwocie 2.276.527,80zł. Gmina Sosnowica ma wnieść wkład własny w kwocie 104.269,12 zł, w tym koszty całkowite zakupu samochodów dla gminy wynosi 686.556,00zł oraz kwota całkowita- 8.571,42zł (promocja projektu).

http://milanow.pl/ukasz/

 

Gmina Sosnowica otrzymała SLRr Ford Transit / Bocar

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information