Imieniny : Albina Nikodema
Niedziela, 15 Wrzesień 2019
 

Projekty partnerskie - Wrota lubelszczyzny - informatyzacja administracji

 

 

Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne.

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego jako lidera w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa lubelskiego w ilości 191 jednostek. Termin zakończenia realizacji projektu przewidziano w I kwartale 2013roku.

Ramowy zakres projektu obejmuje część regionalną (wspólną dla wszystkich uczestników projektu);

1. Regionalny portal "Wrota Lubelszczyzny" zawierający:

 • regionalną elektroniczną skrzynkę podawczą zintegrowaną z ePUAP oraz systemami elektronicznego obiegu dokumentów - oprogramowanie dla urzędów i ich jednostek podległych, integracja istniejących systemów;
 • platformę elektronicznego obiegu dokumentów w wersji www dla jednostek organizacyjnych urzędów;
 • Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej;
 • Centrum Autoryzacji;
 • platformę elektronicznych formularzy (jednolite wzory dokumentów elektronicznych);
 • centralne repozytorium wzorów dokumentów;
 • system informatyczny wsparcia użytkowników "helpdesk";
 • regionalny portal realizujący zadania e0Turystyki.

2. Infrastruktura techniczna zawierająca:

 • urządzenia aktywne sieci do bezpiecznej transmisji danych pomiędzy JST na poziomie regionalnym;
 • serwery;
 • urządzenia do składowania danych;
 • utrzymanie infrastruktury technicznej regionalnej wraz z zapewnieniem gwarantowanego zasilania, kontroli dostępu, monitoringu oraz zdublowanych łączy internetowych.

W ramach projektu zaplanowano zakup dla Gminy Sosnowica serwerów, urządzenia wielofunkcyjnego, router, Swich, BIP, elektroniczną skrzynkę podawczą, oprogramowanie OCR, przeprowadzenie szkolenia dla administratorów, 5 letnie utrzymanie i migracje, promocje projektu oraz integrację z platformą Wrota Lubelszczyzny na kwotę całkowitą 48.060,59zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 40.851,84zł, co stanowi 85%.

 

W październiku 2012 roku został zorganizowany konkurs wiedzy o projekcie, który odbył się w Centrum Turystycznym Sosnowica w trakcie "Obchodów światowego dnia Turystyki".

 

http://www.wrotalubelszczyzny.eu/

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information