Imieniny : Albina Nikodema
Niedziela, 15 Wrzesień 2019
 

Projekty partnerskie - Gminy Wiejskie Województwa Lubelskiego - sykces gospodarczy, różne drogi

 

 

 

Gminy Wiejskie Województwa Lubelskiego - sukces gospodarczy, różne drogi.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Osi Priorytetowej II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4.B Marketing Gospodarczy.

Projekt realizowany przez Gminę Lubartów jako Lidera Projektu przy partnerstwie z Gminą Chodel, Gminą Ostrówek, Gminą Serniki, Gminą Siennica Różana, Gminą Sosnowica, który opiewa na kwotę całkowitą 948.794,00, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 806.474,90zł

Gmina Sosnowica w ramach projektu ponosi 15% kosztów przedsięwzięcia realizowanego na swoim terenie oraz 8% kosztów wspólnych - 16.814,04 zł. Kwota wkładu własnego gminy Sosnowica wynosi 23.541,12 zł, gdzie kwota całkowita przypadająca na gminę to 156.940,80zł. W ramach projektu zaplanowano dla gminy Sosnowica zakup komputera stacjonarnego z monitorem LCD wraz z oprogramowaniem operacyjnym oraz pakiet biurowy Office.

Zaplanowano również działania ogólne dla wszystkich gmin:

 • opracowanie koncepcji marki wraz z systemem identyfikacji wizualnej;
 • opracowanie strategii promocji gospodarczej;
 • realizacja strategii promocji gospodarczej;
 • organizacja konferencji służącej opracowaniu założeń dla dokumentów strategicznych;
 • produkcja filmu promującego wraz z opracowanym scenariuszem;
 • zakup usług związanych z uruchomieniem portalu internetowego;
 • opracowanie materiałów używanych podczas akcji promocyjnej;
 • organizacja imprez promujących obszar gmin realizujących projekt;
 • zakup usług eksperckich w związku z realizacją konferencji;
 • druk materiałów będących efektem realizacji projektu skierowanych do potencjalnych inwestorów;
 • opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów inwestycyjnych wraz z wizualizacją.

Działania ujęte w ramach projektu to przede wszystkim promocja gospodarcza, marketing jednostek samorządu terytorialnego oraz wsparcie przedsiębiorczości.

Projekt ma ukazywać różne drogi jednostek samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości, a jednocześnie prowadzić do wymiany wzajemnych doświadczeń i skutecznych narzędzi w pozyskiwaniu przedsiębiorców. Wybrane dla projektu gminy charakteryzuje różny poziom rozwoju gospodarczego, różne zasoby (przedsiębiorczość, położenie, doświadczenie w pozyskiwaniu inwestorów, tereny inwestycyjne, obszary turystyczne). Powiązanie wzajemnych doświadczeń prowadzić ma do osiągnięcia celu projektu, jakim jest wzrost zasobów gospodarczych.

Cel zostanie zrealizowany poprzez realizację wspólnych dla beneficjantów projektu przedsięwzięć:

 • opracowanie i wdrożenie strategii promocji obszaru i przedsiębiorczości;
 • opracowanie i zdrożenie strategii rozwoju turystyki;
 • uruchomienie centrum obsługi inwestorów;
 • utworzenie platformy współpracy przedsiębiorców z obszaru gmin beneficjentów;
 • tworzenie sieci wzajemnych powiązań gospodarczych obszarów gmin;
 • tworzenie platformy wymiany doświadczeń gmin w zakresie gospodarki;
 • promocję przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy przez osoby decydujące się podjąć działalność gospodarczą;
 • realizacja wspólnej kampanii promocyjnej wszystkich gmin beneficjentów projektu.

 

W ramach projektu zostaną wykorzystane media:

 • telewizja w tym lokalna i internetowa
 • Internet;
 • Radio;
 • Outdoor;
 • prasa, w tym branżowa.

 

http://www.gmina-lubartow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=592&Itemid=

 

http://gwwl.pl/index.php?r=site&view=index

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information