Witaj na stronie Gminy Sosnowica

Stypendia szkolne 2016

Utworzono: czwartek, 01, wrzesień 2016 13:32
Poprawiono: czwartek, 01, wrzesień 2016 13:32
Administrator
Odsłony: 3939

Stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2016/17

Uczniowie mieszkający na terenie Gminy  SOSNOWICA  mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendiów szkolnych przyznawanych przez Wójta Gminy SOSNOWICA. Okres składania wniosków rozpoczyna się 1 września 2016r do 15 września 2016r. włącznie. Druk wniosku o przyznanie stypendium można pobrać w pokoju 10 – Sekretariat lub pokoju nr 20 stanowisko ds.stypendium szkolnego jak również poniżej.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy SOSNOWICA, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej tzw. "0").

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej).

ZAŁĄCZNIKI  DO WNIOSKU:

OSOBA PRACUJĄCA:   -Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskiwanych w  miesiącu złożenia wniosku.

 OSOBA BEZROBOTNA: 1. Zaświadczenie z  Powiatowego Urzędu Pracy o pozostaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub oświadczenie o pozostaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku albo nie zarejestrowaniu w PUP.

 OSOBA KORZYSTAJĄCA ZE ŚWIADCZEŃ z: OPS  lub Urzędu Gminy: - poświadczenie otrzymywanych  świadczeń we wniosku  przez pracowników.

OSOBA BĘDĄCA NA RENCIE LUB EMERYTURZE -  odcinek renty/emerytury lub decyzja  ZUS /KRUS.

OSOBA POSIADAJĄCA GRUNTY ROLNE – zaświadczenie, nakaz płatniczy lub potwierdzenie o wielkości gospodarstwa rolnego ( ha przeliczeniowe).

OSOBA OTRZYMUJĄCA ALIMENTY- wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika.

OSOBA WYKONUJĄCA PRACE DORYWCZE:- oświadczenie o wysokości dochodu.

OSOBA  PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:  

- na zasadach ogólnych

- ryczałtu ewidencjonowanego

ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd Skarbowy, zawierającego informację o formie opodatkowania.

ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

wniosek

oświadczenie


Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information