Imieniny : Albina Nikodema
Niedziela, 15 Wrzesień 2019
  • Numer 2
  • Numer 3
  • Numer 4
  • Numer 5
  • Numer 1
 

Witaj na stronie Gminy Sosnowica

Zgłoszenia kandydatów na członków  obwodowej komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zgłoszenia kandydatów na członków  obwodowej komisji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego partii politycznej lub koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych. Warunkiem jest, by partia lub komitet w ostatnich wyborach uzyskała mandaty. Pełnomocnicy wyborczy mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji we wszystkich obwodach głosowania.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

    jest obywatelem polskim;

    najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

    nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

    nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

    nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat i nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

 

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji musi być dokonane najpóźniej do 26 kwietnia.

 

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.”

 

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information