Imieniny : Bonifacego Waltera
Piątek, 5 Czerwiec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2004 - 2006)

 

     Od 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej wraz z 9 innymi krajami Europy, na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Dzięki temu Polska, a tym samym i Gmina Sosnowica zyskała wiele korzyści.

     Przystąpienie do Unii daje możliwość wejścia do Strefy Euro.

     Od 15 kwietnia 2004 roku w Polsce można używać euro do rozliczeń, w których jedną stroną jest konsument, czy odbiorca usług.

    Od 2007 roku dzięki przystapieniu do Układu Schengen nastapiło otwarcie granic, dzięki czemu łatwiej i szybciej można się przemieszczeć po terytorium państw należących do Unii Europejskiej.

     Od 2009 roku cudzoziemcy, obywatele Unii Europejskiej mogą kupować w Polsce mieszkania i domy.

     Zostały również otwarte unijne rynki pracy dla Polaków.

Ponadto Polska jest odbiorcą unijnych dotacji (dostaje więcej niż wpłaca o budżetu Unii).

 

     W latach 2004 - 2007 Gmina Sosnowica zrealizowała cztery projekty przy dofinansowania ze środków zewnętrznych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Z tym, że zostało złożonych 8 wniosków o dofinansowanie na 6 różnych inwestycji / operacji, w tym:

 

    1. Na inwestycję zrealizowaną w zakresie budowy sieci wodociągowej z Pasieki do miejscowości Górki wniosek został  złożony w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006 w ramach działania 3.1 Obszary Wiejskie. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej i nie otrzymał dofinansowania.

    2. Wniosek na projekt "Zagospodarowanie centrum Sosnowicy" został złożony dwa razy. W wyniku weryfikacji pierwszego wniosku o dofinansowanie, Gmina Sosnowica mogła otrzymać niecałe 32% dofinansowania całego projektu, w związku z powyższym postanowiono zrezygnować z dalszego ubiegania się o dofinansowania. W kolejnym naborze wniosek przeredagowano celem dostosowano do wymogów programu  i złożono ponownie. Wniosek otrzymał dofinansowanie, projekt zrealizowano i rozliczono.

    3. Projekt "Termomodernizacja budynku przyszkolnego, szkoły oraz przedszkola" złożony w 2005 roku w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIA/TACIS CBC 2004 - 2006 w ramach działania 1.2 Rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego nie otrzymał dofinansowania.

     4. Wniosek o dofinansowanie Projektu „Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działania 2.6 Regionalne strategie Innowacyjne składany był dwa razy. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

 

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information