Imieniny : Adeli Klemensa
Sobota, 23 Listopad 2019
 

Projekty UE (2004 - 2006) - III Wojewódzki Planer Malarski w Sosnowicy

 

 

III WOJEWÓDZKI PLENER MALARSKI W SOSNOWICY

 

     Celem Projektu „III Wojewódzki Plener Malarski w Sosnowicy” była popularyzacja i szerzenie wiedzy o walorach turystycznych, przyrodniczych i kulturowych transgranicznych obszarów Polesia Zachodniego. Inicjatywa łączyła poznawanie tych ziem z praktyczną nauką, warsztatami i zajęciami animacyjnymi jako najbardziej kreatywną formą budowania wzajemnych relacji w układzie Polska – Ukraina, umożliwiających nawiązanie trwałych przyjaźni i współpracy, procentującej na przyszłość. Projekt był adresowany do Polskich i Ukraińskich artystów pielęgnujących piękno naturalnego krajobrazu i kultywujących malarski przekaz swoich „małych ojczyzn” oraz do utalentowane plastycznie młodzieży z sąsiadujących krajów – zainteresowanych wzajemnym poznawaniem, nawiązywaniem trwałych kontaktów i przyjaźni, a także rozwojem osobowości artystycznej i podnoszenie twórczych kwalifikacji pod okiem profesjonalnych opiekunów – plastyków. W dniach od 3 do 16 lipca 2006 roku w plenerze udział wzięło 20 malarzy, w tym pięciu z Ukrainy oraz pięcioro miejscowej młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy i sześcioro uczniów z Łuckiej Dziecięcej Szkoły Plastycznej. Uczestnicy mieli okazje obejrzeć wspólne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne, które wzmacnia więzi, budując obszar międzyludzkiej wspólnoty ponad granicami administracyjnymi podczas wyjazdów między innymi do Kostomłotów, Jabłecznej, Romanowa i Lublin, skąd czerpali dalsze inspiracje artystyczne. Efekt malarzy uczestniczących zarówno w plenerze zasadniczym, jak i warsztatach towarzyszących o tematyce „Polesia Czar” zostały zaprezentowane 16 lipca 2007 roku podczas oficjalnego zakończenia – wernisażu w Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy oraz w trakcie "Jarmarku Holeńskiego" - 23 lipca 2007 roku w skansenie w Holi wyeksponowane na przedniej ścianie zabytkowego wiatraka. Obecne można oglądać w Stałej Galerii Internetowej.

 

     Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska – Białoruś – Ukraina 2004 – 2006 oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie Umowy nr IG-2004/PL-UB/2.06/2.2/BUG-59/06 o dofinansowanie Mikroprojektu nr NEB/BUG/05/91 zawarta w Chełmie 13 czerwca 2006 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Lublinie, a Społecznym Towarzystwem Kościuszkowskim w Sosnowicy. który zgodnie z umową opiewał na kwotę całkowitą 36.258,67 zł. Projekt został zrealizowany na kwotę 27.258,68 PLN kosztów kwalifikowalnych z czego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 20.444,01 PLN i z Budżetu Państwa - 2.725,87 PLN, pozostałe to środki własne gminy tj. 4.088,80 PLN. Dodatkowo 3.000,00 PLN kwota zaliczona do środków niekwalifikowalnych. 

Image

 

 Image      Image

 

 Image      Image

 

 Image

 

 Image                  Image

 

Image             Image

 

Image             Image

 

Image    Image

 

Image      Image

 

Image       Image

 

Image           Image

 

Image        Image

Image    

 

Image Image Image

 

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information