Imieniny : Bonifacego Waltera
Piątek, 5 Czerwiec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2004 - 2006) - Międzynarodowe warsztaty twórców Sosnowica 2007 - Artysta jest w każdym z nas

  

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY TWÓRCÓW

'SOSNOWICA 2007 - ARTYSTA JEST W KAŻDYM Z NAS'

 
       Projekt „Międzynarodowe warsztaty twórców ‘Sosnowica 2007 – Artysta jest w każdym z nas” był adresowany do Polskich i Ukraińskich artystów pielęgnujących w swojej twórczości piękno naturalnego krajobrazu i kultywujących malarski przekaz w swoich „małych ojczyzn”, a część teatralna skierowana do utalentowane młodzieży (małych aktorów) z obu krajów zainteresowanych wzajemnym poznawaniem, nawiązywaniem trwałych kontaktów i przyjaźni , rozwojem osobowości artystycznej i podnoszeniem twórczych kwalifikacji pod okiem profesjonalistów.
Warsztaty plastyczne odbyły się w dniach od 2 do 15 lipca 2007 roku, w których udział wzięło 14 malarzy z Polski oraz 11 z Ukrainy. Efekty można było oglądać podczas wernisażu zorganizowanego 15 lipca 2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy oraz 22 lipca 2007 podczas „Jarmarku Holeńskiego” pięknie wyeksponowane na zabytkowym wiatraku. Od 9 lipca do 15 lipca miały miejsce warsztaty teatralne, w których wspólnie pracowało 15 uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Sosnowicy oraz 13 ze szkoły podstawowej w Zgoranach na Ukrainie. Przygotowaniem spektakli w obsadzie międzynarodowej artystów – młodych amatorów „Czerwony Kapturek” oraz „Cuda i dziwy” inaczej „Trzy wiersze Brzechwy” zajęli się aktorzy Michał Zgiet związany z instytucją Kompania „Teatr” w Lublinie oraz Ilona Zgiet związana Teatrem im. Hansa Christiana Andersena. Uświadomiło to wszystkim, granica która dzieli kraje nie dzieli ludzi, a wręcz przeciwnie buduje wzajemnie relacje partnerskie w układzie Polska – Ukraina.

P        rojekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Działania 2.2 Wspieranie Inicjatyw Społeczności lokalnych Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA / TACIS CBC Polska – Białoruś – Ukraina 2004 – 2006. oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie Umowa nr IG-2004/PL-UB/2.06/2.2/BUG-32/07 zawarta w Chełmie dn. 27.02.07 pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Lublinie, a Gminą Sosnowica. Okres realizacji 1.03.2007 do 31.10.2007, który zgodnie z umową opiewał na kwotę całkowitą 67.900,00 zł. Projekt został zrealizowany na kwotę 67.566,78 PLN kosztów kwalifikowalnych z czego 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 50.675,08 PLN i 10% z Budżetu Państwa - 6.765,68%, pozostałe to środki własne gminy. 

Image

 

 Image     Image

 

Image     Image

 

Image     Image

 

 Image

   

 Image     Image

 

 Image     Image

 

 Image     Image

 

 Image     Image

 

 Image    Image

 

Image     Image

 

Image     Image

 

Image     Image

 

 

Image               Image

  

Image Image Image

  

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information