Imieniny : Bonifacego Waltera
Piątek, 5 Czerwiec 2020
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Projekty UE (2004 - 2006) - Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy

  

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO PLANU ROZWOJU GMINY SOSNOWICA

OPARTEGO NA POSIADANYM POTENCJALE

I CZYNNYM WYKORZYSTANIU TRANSFERU WIEDZY

 
       Projekt „Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy Sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy" był adresowany do samorządu szczebla gminnego, nowych inwestorów / przedsiębiorców regionu oraz jednostek naukowo - badawczych, ale przede wszystkim dla mieszkańców gminy Sosnowica.

 

Projekt składał się z następujących elementów:

  1. Przeprowadzenie wszechstronnych badań i analiz potencjału rozwojowego gminy, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczych, historycznych i geograficznych mogących być ważnym czynnikiem stymulującym turystyczny rozwój gminy.
  2. Opracowanie koncepcji modelowego planu strategicznego rozwoju Gminy Sosnowica w oparciu o nowatorskie metody badawcze.

 

W ramach projektu przeprowadzono:

  • dwie konferencje naukowe poświęcone wypracowaniu i przedstawieniu optymalnego modelu rozwoju gminy Sosnowica
  • cyklu szkoleń warsztatowych poświęconych teoretycznym i praktycznym aspektom związanych z agroturystyką (40 godzin), odnawialnymi źródłami energii (20 godzin) i agroekologii (30 godzin)
  • cykl indywidualnych konsultacji z profesjonalnych doradców związanych z w/w tematami
  • dwóch wyjazdów studyjnych, w czasie których uczestnicy szkoleń w praktyce zapoznali się z funkcjonowaniem wzorcowych gospodarstw agroturystycznych, zajmujących się rolnictwem ekologicznym i prowadzących uprawy roślin energetycznych

 

Ponadto w ranach projektu przygotowano naukowe opracowania dotyczące:

  • Analizy warunków glebowo - klimatycznych w gminie Sosnowica pod katem upraw ekologicznych
  • analizy stanu wody, gleby i powietrza w gminie
  • bilansu energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości rozwoju gminy w aspekcie odnawialnych źródeł energii
  • analizy potencjału rozwojowego gminy.

 

Z efektami projektu można zapoznać w dolnym menu strony.

 

     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 2.6 Regionalne strategie Innowacyjne Zintegrowane Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie Umowy o dofinansowanie realizacji projektu Nr Z/2.06/II/2.6/21/06/U/10/06 zawartej w Lublinie dn. 7.08.2006 pomiędzy Instytucją Wdrażającą - Samorządem Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie, a Gminą Sosnowica.  Okres realizacji od 1.09.2006 do 31.01.2008 roku. Projekt zgodnie z umową opiewał na kwotę 380.466,00 zł, a został zrealizowany na kwotę 374.180,91 zł z czego 9.464,81 zł stanowiły wydatki niekwalifowalne, 273.537,07 kwota dofinansowana ze środków Europejskiego Fudnuszu Społecznego Unii Europejskiej oraz kwota 91.179,03 zł ze środków Budżetu Państwa.

  

Image Image Image Image

   

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowch przygotował „Wspieraj lokalnie” współpracując z PITax.pl Łatwe podatki.
Rozlicz PIT w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica
Przekaż 1% w gminie Sosnownicaw gminie Sosnownica

Strona korzysta z plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania tego rodzaju plików. Więcej informacji o cookie znajdziesz tutaj: privacy policy.

Akceptuje pliki cookie z tej strony
EU Cookie Directive Module Information